Сьогодні:
р.

Послуги

АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ:

аудит фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ;

аудит фінансової звітності, складеної згідно з П(С)БО;

аудит податкових декларацій та іншої супровідної звітності, підготовленої у відповідності до вимог податкового законодавства України

 

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ:

постановка бухгалтерського обліку;

ведення та відновлення бухгалтерського та податкового обліку;

оцінка  стану  фінансово-господарської діяльності;

складання фінансової звітності, у відповідності до П(С)БО та МСФЗ, та податкової звітності;

трансформація фінансової звітності українських підприємст у фінансову звітність за МСФЗ;

 

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ:

консультування з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

консультування з питань податкового обліку;

проведення корпоративних практикумів з урахуванням специфіки діяльності підприємства;

розробка методичних матеріалів;

формування системи документообороту;

розроблення облікової політики підприємства;

Київ
вул. Симиренко, 31, к. 151


Тел: (044) 497-97-12
Тел: (044) 455-28-86


Email: 4979712@gmail.com
©